FIRSTANIMAL.CZ

Partner

Odborná platforma ANIMAL EYE patří mezi nejrelevantnější neziskové organizace na úseku ochrany domácích zvířat v České republice. Prvotním záměrem je pojmenovat problémy v oblasti týrání domácích zvířat, tyto problémy systémově řešit, zabránit jejich vzniku a nikoliv suplovat likvidaci jejich následků.

Tím je činnost uvedené organizace poměrně unikátní. Její členové nastavují přesné základy profesních, odborných a etických standardů v této oblasti a profilují se v přirozeného odborného partnera státních a samosprávných institucí i dalších subjektů působících na úseku ochrany zvířat.

V červnu 2015 byl ANIMAL EYE ze strany Ministerstva zemědělství přiznán statut připomínkového místa v legislativním procesu. Organizace provozuje rovněž bezplatnou právní poradnu určenou pro širokou veřejnost. Je spolupořadatelem prestižní záchranářské ankety Statečné psí srdce.

×

Košík